PRODUSERES I NORGE AV:
 
Bøcon AS.
Kvålkroken 8,
4323 Sandnes
Telefon 51 95 88 20
Telefaks 51 95 88 21

Om bedriften

Keystone produseres av Bøcon AS som også produserer vinterhager, hagestuer og andre bygningsmessige konstruksjoner med glass.

Vi holder til i egne, nye og moderne fasiliteter på Kvål i Sandnes. Skreddersydde lokaler og teknologi gjør oss i stand til å produsere effektivt. Men vårt viktigste konkurransefortrinn er en stab av erfarne, dyktige og innsatsvillige medarbeidere. De har selv konstruert de aller fleste av våre hengsler, stag og glassfester.

De første Keystone-dusjene kom fra USA, derav det engelsk-klingende navnet. Keystone har siden 1972 vært produsert av oss i Norge. Nye modeller og varianter har vokst frem ut fra utfordringer og ønsker fra våre kunder.

Vår styrke er, og skal alltid være, å være små nok til å skreddersy enkeltdusjer og store nok til å løse store, kompliserte prosjekter.

Vi arbeider etter strenge kvalitetsstyrings kriterier og vektlegger HMS i alt vi gjør.