MODELL 450 Nisjedør med ramme og terskel 4 mm
MODELL 451 Dør med sidefelt for nisje 4 mm