MODELL 864 Hjørne med 2 sidevegger og dør 45 grader 8 mm
MODELL 865 Dusj for rett vegg, dør med 2 sidevegger 8 mm